Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Nyírlövői Tagiskolája

Tudjon meg többet

A csillogó szemekért

A 2018/2019. tanévben nyolc tanulócsoport működik, évfolyamonként egy osztály- az elsőnegyedik osztály összevont osztályként, második osztály nem indult, egy napközis és egy tanulószobai csoport. A beiskolázási körzetben élő családok szociális, kulturális és anyagi helyzete egymástól nagymértékben eltér, azért nevelő és oktató munka ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, de kiemelt feladat a tehetséges, jó képességű tanulók fejlesztése is. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentésére a tantárgyankénti segítségnyújtás és felzárkóztatás és a délutáni foglalkozások nyújtanak a tagintézményben segítséget a tanulóknak. Az oktató-nevelő munka légköre és módszertani sokszínűsége lehetőséget ad a sikerorientált attitűd kialakulására, a magas – és következetesen érvényesített – követelmények megvalósítására az értelmes rend szabályai mentén.

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. Iskolánk befogadó iskola, így kiemelt célunk tanulóink inkluzív szemléletének kialakítása.

A rendezvény és a felkészülés hosszú folyamata mérföldkő lehet e nemes cél eléréséhez vezető úton, hiszen a TérTáncKoncert nemcsak a zenéről és a közös táncról szólt, hanem az egymás iránt érzett felelősségről, toleranciáról és tiszteletről is. Örülünk, hogy részt vehettünk ezen a nagyszerű kezdeményezésen, amely ezernyi élményt, csodás pillanatot okozott gyermekeinknek. Közösen dolgoztak egy célért hónapokon át, aminek az eredményét már közösségként élvezhették. Hiszünk benne, hogy a zene és a közös tánc különleges kapcsolatot épített a résztvevők között, összefogásra, az egymásra való odafigyelésre ösztönözött, tanított. A heti táncpróbák mellett regionális találkozókon vettünk részt, és alkalom adódott a Fesztiválzenekar művészeivel való találkozásra, közelebb hozva a gyerekeket a klasszikus zenéhez. Szeretnénk az idei tanévben is részesei lenni ennek az élménynek, köszönettel és hálával fogadnánk a részvétel lehetőségét.

„Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet… Ha szemükbe nézünk, ugyanazt a sugárzást érezzük, ugyanazt olvassuk ki belőlük: itt vagyok, faragj az évek során embert belőlem…” (Várady J.)

Egy TérTáncKoncerten való részvétel lehetősége életre szóló élmény és nagyban hozzájárul a csillogó szemű gyermekek óhajának teljesítéséhez.

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Kovácsné Kovács Tímea, Bartáné Machalek Viktória