Hőseink

Tudjon meg többet

„E a klasszikus dallamokat bárhol bármikor fel fogjátok ismerni, és eszetekbe fog jutni a sok élmény. Ha meghalljátok Fischer Iván vagy Fesztiválzenekar, Vári Berci nevét, ti tudni fogjátok kik ők, mert személyesen találkoztatok velük, és ez nem mindenkinek adatik meg, egy örök emlék marad. Ettől lettetek különbek a többiektől, és ez nagyon fontos, mert ti dolgoztatok meg érte.”
Csenteri Andrea tánctanár

Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

Kitárult egy teljesen másik világ

Településünk Csongrád megyében, Makó mellett helyezkedik el, a Maros partján. Iskolánk a község legnagyobb intézménye, ahol több mint 160 gyermek tanul – őket 22 fő pedagógus oktatja, neveli. Kis létszámú iskola vagyunk, amely 1-8 évfolyammal, 8 tanulócsoporttal működik, és a KLIK Makói Tankerülethez tartozik. Az intézmény tanulóinak közel 40 százaléka hátrányos helyzetű, többségében roma származású gyerekek.

Fontos értékeink közé tartozik a mindennapos művészeti nevelés gyakorlata, magasabb óraszámban foglalkoznak tanulóink a képzőművészettel, mely segíti a többi tantárgy tanulását is, azáltal, hogy elemez, láttat, kreatívvá nevel. A sikerélmény ösztönző, és a tanulók személyiségfejlődésére is pozitívan hat. Emellett a zenei nevelés színesíti a kínálatunkat. Apátfalva a néphagyományok paradicsoma, ezek megőrzése, átadása a fiatal generációk számára fontos feladat.

A 2003–2004-es tanévtől bekapcsolódtunk a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, illetve tehetséggondozását elősegítő programba. Egyénre szabott fejlesztő foglalkozásokkal, újszerű pedagógiai módszerekkel törekszünk a tanulók neveltségi és műveltségi hátrányainak leküzdésére. Intézményünk inkluzív, a sajátos nevelésű diákok oktatása, fejlesztése fontos értékeink közé tartozik.

„2018-ban már negyedik alkalommal vettünk részt a TérTáncKoncerten. 2015-ben, mikor a projekt elkezdődött, kicsit félve indultunk neki, nem tudtunk elképzelni, mi lesz, hogyan fognak majd a gyerekek a komolyzenére táncolni, milyen lesz a koncert, jól fogjuk-e magunkat érezni? Az akkori félelmek már az első koncert után szertefoszlottak. Azóta is évről évre hatalmas élményekkel térünk haza. Jó látni a sok csillogó szempárt. A gyerekek a koncertek napján igazi sztárok lehetnek, ekkora sikerben talán még sohasem vettek részt. Eleve van olyan gyermek, aki akkor először jár Budapesten. Azok a gyerekek, aki a projektben részt vesznek, teljesen más emberek lettek, mint előtte voltak. Tágult a látóterük, önbizalmuk nőtt. Kitárult előttük egy teljesen másik világ. Közelebb kerültek a komolyzenéhez, tudom a szülőktől és a gyerek is mesélik, hogy otthon is hallgatják a zenéket. (…) a gyerekek itthon is büszkén viselik a TérTánc pólót. […]”

Miért jó a TérTánc koncert?

Mert olyan élményeket ad hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekeknek, amit életük végéig megőriznek, és néhány esetben a személyiségük is megváltozik jó irányba, közösséggé formálja őket, nem beszélve a másság elfogadásáról.

Már a negyedik év távlatában tudom a gyerekektől, hogy tartós barátságok születnek az ország másik pontján élő gyerekekkel, amelyek a regionális próbákon a koncerten és a táborban alakultak. Maga a koncert és a tábor is hatalmas élményt adott. A táborban résztvevő gyerekekből lett a Diák Önkormányzat elnöke és helyettese, mert tele vannak ötletekkel. A szeptemberi iskolakezdéskor élményekkel telve mesélték társaiknak és tanáraiknak a koncertet és a tábort. A nálunk adott Templomi koncert élményét még ma is hallgatom, hogy milyen kedvesek voltak a zenészek, milyen gyönyörűen játszottak. A legfiatalabb Tértáncosunk, aki 7 éves volt akkor, azt mondta, hogy „olyan, mintha angyalok zenélnének”. Ez a kisfiú azóta hangszeren kezdett el tanulni. Még most is előfordul a településen, hogy megállítanak a boltban vagy itt-ott, hogy gyönyörű volt a koncert, és ugye lesz még. Az, hogy a templomi koncert alkalmával megismert zenészek a koncert napján milyen meleg szívvel fogadták az apátfalvi gyerekeket, azt szavakkal nem tudom kifejezni. Két éve, amikor a zenekar a gyerekeknek adott koncertet Zenevár címmel az Apátfalvi Faluházban, óvodás gyerekek is részt vettek a koncerten. Azóta ezek a gyerekek iskolások lettek és közülük néhányan hangszeren kezdtek tanulni.

A TértáncKoncert nem csak az iskolának szívügye és a résztvevő gyerekeknek, hanem ez a projekt már településünknek is fontos eseménye. Az itt élő emberek érdeklődnek, hogy mikor lesz a koncert, hogy mennek a próbák, mikor lesz újabb koncert nálunk. Ha Tértáncos dolgokat osztunk meg a közösségi hálón, annak hatalmas sikere van a településünkön, mindig kapom a visszajelzéseket. Ilyen volt például a reklámfilm, amit velünk forgattak az idén és nagyon örültünk, hogy segíthettünk sok pénzt összegyűjteni a projektre. Felsorolni is sok lenne, mit kaptunk a TértáncKoncerttől. Egy biztos: hálásak vagyunk azért, hogy benne lettünk és reméljük, még részesei lehetünk a továbbiakban is.

Igazgató: Balázs Katalin Judit
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Csomor Nóra, Csenteri Andrea

Átányi program (Szociális Innováció Alapítvány)

Új emberek, új helyek

A Szociális Innováció Alapítvány 21 éve foglalkozik a nonprofit szektor fejlesztésén keresztül a társadalmi összefogás és érdekérvényesítő képesség erősítésével. Az utóbbi években Magyarország leszakadó régióiban, kis falvaiban kezdtünk különböző programok megvalósításába egy élhetőbb és sikeresebb jövő érdekében. A hevesi InDaHouse programunk után 2018 tavaszától a helyi Önkormányzattal együttműködésben, Átányban, Heves megyében valósítunk meg komplex programokat az itt élő lakosság felzárkóztatása érdekében.

Legújabb, átányi programunk célcsoportja a falu lakossága, azonban a legfontosabb, hogy a szegregált életkörülmények között élők helyzetén – különböző szolgáltatások megvalósításával – javítani tudjunk a következő években, ezért szociális munkásokat alkalmazunk, illetve programokat, képzéseket szervezünk a helyiek számára.

Az alapítványunk nagyon fontosnak tartja a gyerekek fejlesztését, hiszen ennek hiányában lehetetlenné válik a továbbtanulás, a munkaerő-piaci integráció, ezért számukra tanodát működtetünk. Azonban ahhoz, hogy sokszínű, valóban értékes foglalkozásokat tarthassunk még fejlődnünk kell. Sajnos programunk keretében a tanoda működtetéséhez szinte csak a csekély személyi feltételek adottak, azonban ahhoz, hogy a gyerekek szívesen velünk töltsék az időt, egy szerethető, jó hellyé kell válnunk, ahová élvezet betérni mindennap. Ehhez szeretnénk változatos programokat biztosítani a gyerekeknek, amihez jó lehetőséget nyújtana nekünk a Tértánc program, az Önökkel való együttműködés.

Nap mint nap változó létszámban járnak hozzánk – jellemzően – általános iskolába járó, nagy többségben roma gyerekek. Többségük szeret táncolni és szívesen részt venne egy olyan munkafolyamatban, ahol egy koreográfia megtanulásán kívül gyakorolhatnák az egymásra való odafigyelést, a szabályok, keretek fontosságát és eredményét, illetve a próbák és a fellépés során megismerkedhetnének új emberekkel, valamint eljuthatnának akár új helyekre is!

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Ternay Andrea, Kerpel-Fronius Luca Sára

Az Emberség Erejével Alapítvány, Pécs

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Tasnádi Zsófia

Borsodi Általános Iskola, Edelény

Összetartozás, egymásra figyelés

Már az első TérTáncKoncerten is ott voltunk, bár az arra való jelentkezéskor még nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk. A Budapesti Fesztiválzenekar neve volt vonzó számunkra. Már ekkor olyan élményben volt részünk gyerekeknek, kísérőknek egyaránt, hogy azóta sem hagytuk ki egyszer sem!

Gyermekeink csaknem 100%-a halmozottan hátrányos helyzetű, roma származású. A mozgás, a tánc szeretete a vérükben van, de komolyzenét az iskolán kívül sosem hallgatnak. Ezeken a rendezvényeken kialakult bennük a komolyzene iránti érdeklődés, a jól végzett munka öröme, az összetartozás érzése, igény a pontosságra, egymásra figyelés. Külön öröm volt számukra, hogy tavaly roma származású művészeket láthattak a színpadon.

A kérdésre, hogy miért várják annyira a következő TérTáncKoncertet, azt válaszolták a maguk lényegretörő módján, hogy „JÓ! Hogy nagyon jó!” Lelkesen, komolyan próbálnak, magatartási problémák csak nagyon ritkán adódnak. Szeretik és várják a regionális találkozókat is, az ott kapott élmények és tárgyi emlékek mindannyiuk számára becsesek.

A program évről évre egyre szélesebb körű. A szervezők mindig új ötletekkel állnak elő, amit a gyerekek nagyon élveznek.

Igazgató: Hernádi Attiláné
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Slezsák Erzsébet

Budajenői Általános Iskola

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Burjánné Heinisch Diána, Pappné Polacsek Orsolya

Budapest IX. kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola

Feledhetetlen, borzongató élmény

A Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola a középső Ferencváros forgalmas, központi helyén fekszik, a Mester u. 19. szám alatt. Az épület 1902-ben épült és azzal büszkélkedhetünk, hogy József Attila koptatta az akkori padokat.

Jelenleg 650 gyermek tanul nálunk. Az intézmény szemléletét az inkluzivitás jellemzi. Különböző nemzetek tanulói színesítik iskolánkat. Tanul nálunk egyiptomi, szír, török, kínai, ghánai, francia, orosz, cseh. A nemzeti hovatartozás mellett széles a különböző gazdasági, kulturális háttér jelenléte is. Tanulóink között egyaránt megtalálható a megfelelő szociokulturális hátterű és a halmozottan hátrányos családok gyermeke is.

Célunk, hogy tanítványaink nyitottak legyenek a társadalomban jelen lévő kultúrák, életmódok, szokások, vallások iránt. Azon dolgozunk, hogy tanulóink harmonikus személyiségű, jó kapcsolatteremtő készséggel rendelkező, kreatív, toleráns felnőtté váljanak. Ehhez nagy segítséget kaptunk az elmúlt években a Budapesti Fesztiválzenekartól és a DIA munkatársaitól, mivel iskolánk, a budapesti iskolák közül egyedüliként, már két alkalommal vett részt a TérTánc projektben.

A résztvevő gyerekek a fél éves próbafolyamat végén lelkesen és büszkén léptek fel a Hősök terén, illetve a Szent István-bazilika előtt. Elmondásuk és tapasztalatom szerint olyan élményekkel gazdagodtak a projekt időszaka alatt, amely a mai napig is feledhetetlen számukra. A DIA által hozzáadott plusz tette teljessé az élményt. Az ő szakmai segítségükkel tanulóink közösséggé kovácsolódtak, új ismerősöket, barátokat szereztek.

Szeretném, ha tanulóink ebben az évben is átélhetnék azt a felemelő, borzongató élményt, amit többek között a közös táncolás, az együvé tartozás élménye nyújt.

Igazgató: Török Alfréd
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Gál Zsuzsanna

Cogito Dr. Krepuska Géza Általános Iskola, Somoskőújfalu

Kinyílt a világ

A Cogito ÁMK Dr Krepuska Géza Általános Iskola Somoskőújfalu művészeti alapítványi fenntartású iskolája. A határmenti kis faluban nehéz körülmények között élő családok gyermekeit oktatja többségében. Magyarország, sőt mára már elmondhatjuk, hogy az Európai Unió legszegényebb régiója vagyunk. Nagy lehetőség gyermekeink számára a programban való részvétel. Ezáltal egy kicsit kinyílik a világ. Többen tavaly is életükben először e rendezvény keretében jutottak el fővárosunkba. 2018-ban először vettünk részt a programban. A gyerekek körében olyan nagy sikere volt, hogy idén is örömmel fogadták a hírt, miszerint pályázunk a 2019-es rendezvényben való részvételre. Nemcsak a fellépés volt számukra emlékezetes, hanem az azt kísérő programok is. Csodálattal néztem őket, hogy hétről-hétre lelkesen jöttek a próbákra, pedig a táncórák nem kis megterhelést jelentettek a 6. óra után. Számomra, mint kísérő tanárnak is remek továbbképzési lehetőség. Nagyon tanulságos, a mindennapi munkám során jól használható tevékenységeket, különböző játékokat ismerhettem meg mind a programot megelőző tréningen, a regionális próbán és a nyári táborban is.

Igazgató: dr. Paróczainé Varga Ildikó
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Drexler Éva

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola

„Falunk kicsi színpadát szívesen cserélnék fel, tágítanák nagyobbra”

Intézményünk, az Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola egy nógrádi kis község egyetlen iskolája. Tanulóink létszáma jelenleg 136 fő, melynek 80%-a hátrányos helyzetű, szüleik többsége nem rendelkezik 8 általános iskolai végzettségnél magasabb képzettséggel, családjuk rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, a szülők munkanélküliek, szociális körülményeik sem megfelelőek. Az iskola környezete karbantartott, az épülete régi, folyamatos felújítást igényel. Tárgyi felszereltsége megfelelő, folyamatosan törekszünk az eszközállományunk bővítésére, amelyre elsősorban a pályázatok nyújtanak lehetőséget. Tantermeink megfelelő méretűek, barátságosak, alkalmasak differenciálásra, csoportmunkára, biztosítják a minőségre törekvő pedagógiai munkát.

A környezet multikulturálissá formálásán még dolgozunk. Számos, a roma diákok sikerességét támogató bemutatókra, és versenyekre készítjük fel tanulóikat. A kulturális kitekintési lehetőségeket, részben a partneriskolai, partnerszervezeti kapcsolatokon keresztül kínáljuk a hátrányos helyzetű és roma gyerekeknek.

A bejáró tanulók a létszám 10%-át teszik ki. A település általános iskolai korosztályának 17%-a jár el elsősorban a közeli város általános iskoláiba. Az iskola megtartó erejének csökkenő tendenciáját pályázati programok megvalósításán keresztül, azt továbbfejlesztve a szülőkkel való intenzívebb együttgondolkodással, együtt cselekvéssel szeretnénk megváltoztatni, amihez ez a program is jó lehetőséget kínál.

Az intézményben 1-8. évfolyamon folyik az oktatás. Nincsenek párhuzamos osztályaink, inkább osztályösszevonásokra kényszerültünk több évben is. Az osztályok létszáma 14-25 fő között mozog. A délutáni foglalkozásokat 5 csoportban szervezzük. A tanórákon kívül több szakkört is működtetünk és tanulóink művészeti iskolai tevékenységekben is részt vehetnek. Az oktatás-nevelési feladatokat 20 pedagógus szervezi.

A tanulmányi munka mellett fontos szerepet kaptak a tanórán kívüli tevékenységek, rendezvények. Biztatóak az eredményeink a kulturális tevékenységek terén: vers- és mesemondásban, népdaléneklésben, és a táncban is jó helyezéseket érünk el. A tanulók, főleg a 6. osztályosok már többször is bizonyították, hogy szeretnek táncolni és a sikerek további fejlődésre motiválják őket. Ehhez nagy segítség, hogy 2 művészetoktatási intézmény tagiskolájaként a rajz, báb, és tánc területeken is folyik a művészeti nevelés. Jól sikerülnek iskolai ünnepélyeink, megemlékezéseink, projektnapjaink, témaheteink is.

Bár a továbbtanulási mutatók látszólag kedvezőek – az elmúlt években is minden végzett tanuló felvételt nyert középfokú tanintézetbe – a lemorzsolódás igen magas és többen el sem kezdik a középiskolai tanulmányaikat. A továbbtanulók döntő hányada szakiskolákban tanul tovább, néhányan szakközépiskolákban és gimnáziumban.

Pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján olyan őszinte, nyitott, családias, gyermekbarát légkört kívánunk teremteni, ahol a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, alapvető és korszerű ismereteinek, egyéni képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat.

A programban való részvétel jó lehetőséget kínál a zene megszerettetésére, az együttes tánc, a közös mozgás örömére, de az ismerkedésre, barátkozásra is. Fejlődhetne a tanulókban az egymás iránti bizalom, a tolerancia és az együttműködésre való képességük. Hátrányaik enyhítését szolgálná az utazások megszervezése, a főváros megismerése, a látókörük szélesítésére is. Nagyon fontos dolog, hogy más intézményekkel, hasonló korú gyermekekkel dolgoznának együtt, egy közös cél érdekében és az eredménynek is együtt örülhetnének. Az 6. osztályos gyerekek szívesen vállalkoznak erre a feladatra, amelyben szüleik is támogatják őket. Falunk kicsi színpadát szívesen cserélnék fel, tágítanák nagyobbra és szereznének így örömet maguknak, nekünk és másoknak is.

Intézményvezető: Antalné Varga Katalin

Eötvös József Általános Iskola és AMI, Vásárosnamény

„A közösen végzett munka eredménye nagyszerű”

Iskolánk Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye egyik legszebb kisvárosában, Vásárosnaményban található. Településünk a Bereg szíve, ezáltal intézményünk is immár hosszú évtizedek óta a térség nevelési-oktatási centruma.

Az általános iskolai oktatáson kívül a művészeti képzés számos ága vezeti be tanítványainkat a művészetek varázslatos világába. Vannak színjátszóink, bábosaink, képzőművészeink, táncosaink és zeneművészeink: zongora, vonós, gitár tanszakok. A tanulók létszáma megközelítőleg 700 fő, tantestületünket 71 pedagógus alkotja. Tanulóink közel 40 százaléka hátrányos helyzetű, jelentős hányaduk roma származású. Fontos feladatunknak tartjuk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, újszerű pedagógia módszerek bevezetését.

A tanulmányi munka mellett tanórán kívüli programokkal: sportrendezvényekkel, színház- és mozi látogatásokkal, kirándulásokkal, táborok szervezésével gazdagítjuk diákjaink életét. Úgy tartjuk, hogy a közösen átélt öröm pozitívan befolyásolja a gyermeki személyiség fejlődését. Az iskolában tanított készségtárgyak óraszámainak csökkenése negatívan befolyásolja a gyerekek nevelését. A heti 1 órás énektanítással nem pótolható az a csodálatos élmény, amit a komolyzene eredményezhet az emberi lelkekben. Ezért is igyekszünk megragadni minden olyan lehetőséget, ami javíthat a fennálló helyzeten.

„Örülünk, hogy gyermekeink számára adódott egy olyan csodálatos lehetőség, ahol megtapasztalhatják, hogy a közösen végzett munka eredménye mennyire nagyszerű, hogy ezért a boldogító érzésért milyen kitartással, szorgalommal kell dolgozni. (…) Azért is külön felemelő érzés számomra, mert egyikei vagyunk azoknak, akik nagyon távol élünk a fővárostól, az igazi művészi értékeket képviselő programok, rendezvények helyszíneitől. Kis városunkból, Vásárosnaményból ritkán juthatunk el egy remek színházi előadásra, az Operaházba, a Nemzeti Galériába, a Szépművészeti Múzeumba. Diákjaim közül sokan még a Hősök terén sem jártak, nemhogy egy tartalmas, értékeket közvetítő program részesei lehettek volna. A távolság mellett a hátrányos helyzet is hozzájárul a perifériára szorulás létrejöttéhez.”

Igazgató: Szabó Zoltán
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Kovács Lászlóné

Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Something not to miss

The French School in Budapest (Lycée français Gustave Eiffel de Budapest – LFGEB) is one of the 494 establishments belonging to the network of The Agency for French Education Abroad (l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger – AEFE), which welcomes 330,000 pupils in more than 135 countries across the world; and for this we thank you. In the service of the French and Hungarian families and students, plus those of other nationalities (actually there are nearly 40 different nationalities represented in the school), the LFGEB team works continually to develop a quality education „à la française”, from the infants up to the senior school.

In the LFGEB we love music, dancing. We are fond of all kind of events which will help building the social skills and which relate to cultural exchange and discovering.

The French school of Budapest has participated already 2 times. And according to the report of those previous participants in 2016, it was something not to miss at all.

Igazgató: Joël Flouder
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Rivelis Tahinasoa, Szabó Rita

Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és AMI, Tiszaszalka

Feltétel nélküli szeretet, a hátrányok leküzdése

Iskolánk, a Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola az ország legkeletebbi részében, a Bereg szívében működik, melybe az országhatár melletti településekről is jár be nap, mint nap a 260 tanulni vágyó gyerek. Távol vagyunk az ország fejlettebb vidékeitől, a kulturális központoktól, így nehezebben jutottunk el olyan helyekre és programokra, ahol fejleszthetik a tanulóink művészeti képességeit, ápolhatják lelkivilágukat. Ez gyökeresen megváltozott, mióta átvette a Baptista Szeretetszolgálat az intézmény fenntartását, melynek vezetése támogatja az iskolánk minden olyan projektben, pályázatban való részvételét, ahol lehetőséget kaphatnak gyermekeink a szellemi, testi és kulturális fejlődésre egyaránt. Ezek közé tartozik a „TérTáncKoncert” is, mely kiemelten fontos szerepet kap a rendezvényeink sorában. Miért lényeges ez számunkra?

Gyermekeink már három éve aktív részesei a programnak, melynek óriási a közösségépítő szerepe. A „tértáncosok” egy remek kis közösség az iskolán belül, akik már év eleje óta érdeklődnek, készülnek lelkiekben a következő megmérettetésre, várják a jelentkezés kiírását, hogy elsők között kerüljenek be a csoportba, ahová mindig nagy a túljelentkezés. A körzeti próbákon, hangszeres bemutatókon új ismerősökre, barátokra tehetnek szert, tágul a mozgásterük. A leginkább meghatározó azonban a budapesti fellépés, ahol a több száz gyerek és az őket kísérő szülők, nevelők a Budapesti Fesztiválzenekarral és a több ezer nézővel közösen élhetik át a „Tértánc” csodálatos, felemelő élményét, melyben egyesül a magasfokú zeneművészet a mozgás művészetével, a tánccal, s ezeket átöleli a feltétel nélküli szeretet, a tolerancia és empátia jegyében. A sok kis lelkes csoportban egy nagy közös célért dolgozó, közösségépítő program: ez számunkra a „TérTáncKoncert”.

A hétről-hétre tartó próbákon sokat gazdagodnak ismereteikben tanulóink: megismerkednek a klasszikus zene gyöngyszemeivel, megtanulják „másképp” hallani ezeket a zeneműveket. Gazdagodik mozgáskultúrájuk az egyre nehezedő, művészien kidolgozott tánclépések által. A két csodálatos művészeti ág ötvözete segíthet abban, hogy előtűnjenek a tehetségek, akik akár a jövő táncművészei is lehetnek. A képességek kibontakoztatása, a tehetségek felfedezése: ez számunkra az „TérTáncKoncert”.

A hátrányos helyzetű gyerekek aránya az iskolánkban igen magas, eléri a 70 százalékot. Vannak közöttük olyanok, akik csak nagyon ritkán jutnak el akár a legközelebbi városba is.

A „TérTáncKoncertnek” köszönhetően ezeknek a gyerekeknek is megnyílt a világ: részt vehettek a csodálatos fővárosunkban a kétnapos eseményen, a DIA által szervezett, programokkal teli rendezvényen, vagy olyan hangversenyeken, melyeken az ország kiváló zeneművészei játszották a főszerepet. A hátrányok leküzdése: ez számunkra a „TérTáncKoncert”.

A zenekar művészeiben olyan embereket ismerhettünk meg, akik a magas fokú szakmai tudás mellett, kiváló, szeretettel és empátiával teli személyiségek. Ők egyik nap még New York, Párizs, vagy Tokió koncerttermeiben lépnek fel, meghódítva művészetükkel a világot, de a másik nap a mi gyermekeink kezét fogva vonulnak fel a színpadra, akik a híres emberek oldalán nagyon boldognak és fontosnak érzik magukat. Felnéznek ezekre a zenészekre. Minták és példaképek ők mindnyájunknak, akik igazán fontos emberi értékeket közvetítenek: számunkra ez is a „TérTáncKoncert”.

Mindezen dolgokat egyesíti az a páratlan élmény, melyet az utóbbi időben minden júniusban átélhettünk Budapest csodálatos tereinek valamelyikén a BFZ-vel közösen. Ezt a lehetőséget az idén sem akarjuk semmiképpen kihagyni, ezért szeretnénk a maximális, azaz 20 fős csoporttal jelentkezni a jövő évi programba, mert ott a helyünk a Szent István-Bazilika előtti téren, 2019 június 16-án.

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Auksz György

Igazgyöngy Alapítvány, Berettyóújfalu

Felemelő élmény

A mostani a negyedik alkalom, amelyiken az igazgyöngyös gyerekek is megmutathatják magukat Budapesten. A mögöttünk hagyott tanévre nagyon szép emlékekkel gondolunk vissza. Ezt a tanévet új tánctanárnővel (Kerekes Dalma) kezdtük el. Dalma személyisége tökéletesen passzolt a gyerekeink habitusához, így terv szerint tudtunk haladni próbáról, próbára a kitűzött cél felé.

Fontosnak gondoljuk és örömmel olvastuk, hogy ebben a tanévben is, nemcsak a gyerekeknek, de nekünk kapcsolattartó tanároknak továbbra is szerveztek olyan alkalmakat, amelyeken lehetőségünk nyílik a tapasztalatcserére, az együtt gondolkodásra. Nagyon fontosnak gondoljuk azt is, hogy a közös találkozókon a koreográfiákat betanító táncpedagógusok is részt vesznek. Mi pedagógusok ismerjük a gyerekeket, illetve azt a közeget, ahol a gyerekeinek élnek és szocializálódnak, és szerintünk nagyon sok hasznos tapasztalatot tudunk megosztani a tánctanárokkal, amivel számos konfliktust és kellemetlenséget elkerülhetünk, illetve az ő szemszögükből fontos dolgokat is jobban megérthetjük, ez által pedig könnyebb közvetíteni a gyerekek felé, a tánctanárokkal együtt, közösen. Hisz ez lenne ennek az egésznek az üzenete. A TérTánc program az egyik legfontosabb iskolán kívüli tevékenységünk, amelyet már most nagyon várnak a gyerekek. Sajnos nagyon kevés az olyan iskolához köthető szakkör, vagy tevékenység, ahol a gyerekek életében a komolyzene megjelenik, ezen kívül a gyerekek zenei és hangszerismeretei is minimálisak. Ezért tartjuk mindenképpen fontosnak és hasznosnak a programban való részvételt. A táncórákon a gyerekek sok olyan magatartásformát megtanulhatnak, amelyek a toleráns viselkedés és az egymás közötti együttműködés, alapjait jelentik. A regionális találkozók, a kétnapos fellépés, illetve a hollókői tábor alkalmaival pedig a közösségi élet szabályait és a többségi társadalom által elvárt normákat is megtapasztalhatják, illetve lehetőségük nyílik a lakóhelyükön kívül más települések, valamint a főváros nevezetes részeinek a megismerésére is. Számunkra az is nagy öröm volt, hogy idén a Szent István Bazilika előtti téren léphettek fel a gyerekek, amely a Hősök teréhez hasonlóan Budapest egyik legszebb és mindenki által egyik leginkább ismert része. Ezt az élményt csak még inkább felemelővé tette, hogy a gyerekeke a világhírű Budapesti Fesztiválzenekar kíséretében táncolhattak.

Intézményvezető: L. Ritók Nóra
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Veress Tamás

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Szécsény

Nyitottság, tolerancia, erősödő önbecsülés

Iskolánk már a kezdetektől részt vesz a TérTánc programban, amelyet már éves munkatervünkbe is beépítettünk. A tavalyi tanévben az egyik szomszédos iskolával (és Takács Berni pedagógussal) kooperálva vettünk részt, amely segítette az iskolák közötti kapcsolatok erősödését és ennek köszönhető az is, hogy az általunk vállalt résztvevői létszámot mindig garantálni tudtuk.

Iskolánk alapvetően egy szegregált helyzetben lévő kisvárosi iskola, amely Nógrád megye leghátrányosabb járásában, Szécsényben található. A fentiek után nem is kell részleteznem, hogy a program pedagógiai vonzata mennyire hasznos számunkra és persze a gyerekek számára is. Tapasztalatom szerint a TérTánc egyik legnagyobb erőssége, hogy a tanulók olyan környezetbe kerülnek, amely nyitottabbá és toleránsabbá teszi őket egymás iránt.

Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az elkészített projekt létrehozása, majd az ezt követő elismerés felejthetetlen élményt nyújt a tanulóknak, akik így megtapasztalhatják, milyen a siker és ezzel végső soron önbecsülésük erősödik.

Igazgató: Pancsovai Gergely
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Pásztor Péter

InDaHouse Hungary Program (Szociális Innováció Alapítvány), Pere/Hernádszentandrás

A szorgalom kifizetődik

Kik vagyunk mi?

A Szociális Innováció Alapítvány InDaHouse Hungary programjában 120 önkéntes dolgozik azért, hogy négy kis borsodi falu, Ináncs, Hernádszentandrás, Pere és Hernádbűd gyerekeinek teljes, boldog élete lehessen. Ezt a készségfejlesztésen és az oktatáson keresztül, illetve különböző tapasztalatok szerzését lehetővé téve valósítjuk meg. A gyerekek pár száz fős falvakban, 10 km-re laknak a legközelebbi várostól, szegény családokban élnek. A környékről mindenki igyekszik elköltözni, alig találni olyan embert, akinek érettségije vagy annál magasabb végzettsége van. Többek között ezért nagyon fontos, hogy az önkénteseink minden hétvégén odautaznak azért, hogy foglalkozzanak a gyerekekkel. A 0-6 évesekhez koragyerekkori fejlesztők járnak az otthonaikba, hogy a szülőket és a nagyobb testvéreket is be tudjuk vonni. Az iskolásoknak egyéni és csoportos foglalkozásokat tartunk, az iskolai szünetekben pedig táborokat szervezünk.

Az egyik legfontosabb értékünk a hosszú távú elköteleződés. A munkánknak csak akkor van értelme, ha a gyerekeket elkísérjük az iskolai tanulmányaik végéig.

Miért szeretnénk részt venni a TétTáncKoncerten?

Úgy gondoljuk, hogy a TérTáncKoncert remek alkalom a programunkba járó gyerekeknek, hogy más háttérrel rendelkező gyerekekkel találkozzanak, és ezáltal is színesebbnek lássák a világot. A programunkat látogató gyerekek kifejezetten érdeklődnek a zene és a tánc világa iránt. A rendszeresen megszervezett táboraink közül az egyik legnépszerűbb a tánctábor volt.

A hozzánk járó gyerekek családjai nem engedhetik meg maguknak, hogy különórákra járassák a gyerekeiket, és szakembert is igazán nehéz találni, ha például a programunkon belül szeretnénk egy gyereket szakkörre eljuttatni. Ezért is lenne fontos, hogy szakemberekkel találkozzanak a gyerekek, akik koreográfiát, mozgást tanítanak nekik. Tényleg sokan a gyerekek közül élnek-halnak a táncért.

A tavalyi évben első alkalommal vettek részt az InDaHouse-ba járó gyerekek a TérTáncKoncerten. 17-en voltak, akik kitartóan jártak egész félévben, és el tudtak jönni a koncertre is, majd közülük 7-en vettek részt a hollókői élménytáborban. A hónapokon keresztül tartó próbák alatt a résztvevő gyerekek összekovácsolódtak, megismerték és megszerették a komolyzene egy kis szeletét a Magyar táncokkal, sokat ügyesedtek, és talán kicsit jobban megtanultak egymásra is odafigyelni. A fellépésen megtapasztalhatták, hogy a szorgalom kifizetődik; a sok gyakorlás eredményeként magabiztosan „állhattak ki a színpadra”.

A regionális találkozón, a koncerten, de főleg a táborban sok új barátság köttetett. A Hollókőn szerzett élmények (a programok, a feladatok, de különösképp az iskolában tapasztalttól eltérő bánásmód, a támogató közeg) egy életre szólnak. A táborban tanult módszerekkel idén tovább szeretnénk erősíteni a gyerekek elköteleződését a program iránt, pl. a közös szabályalkotással csökkenthetnénk a hiányzásokat, a lemorzsolódást.

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Benkő Fruzsina, Csaba Viktória

Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

Közös öröm

Jelenleg a tanulók a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola negyedikes, ötödikes, hatodikos tanulói, három osztályból, három közösségből. Két évvel ezelőtt az egyik kisfiú édesapjának segítségével és közreműködésével sikerült bekapcsolódnunk a programba. Néhányan már háromszor szerepeltek a TérTáncban, a negyedikesek most először.

Az elmúlt tanévben osztályfőnökként azt tapasztaltam, hogy nagy örömmel várták a híreket a tánccal kapcsolatban. Amikor megtörtént a jelentkezésünk, készültek a próbákra, kíváncsiak voltak az új koreográfiára. Miután minden próbát fölvettünk videóra, a hiányzók megnézhették, gyakorolhatták. A többiek segítettek nekik. Segítőkészebbé, elfogadóbbá váltak, tudták, hogy számíthatnak egymásra. A zene, a mozgás, a többet együtt töltött idő még jobban összekapcsolta a gyerekeket. Közösségépítés szempontjából nagyon sokat jelentettek ezek a tevékenységek.

Hétről hétre érezték, hogy már könnyebben mennek a lépések, egyre ügyesebbé váltak. Akiknek kevésbé ment (voltak ilyenek is), biztatták, együtt örültek eredményeiknek. Sikerélményhez jutottak mindannyian, nőtt az önbecsülésük. Az osztályon belüli baráti kapcsolatok elmélyítését is szolgálták.

Ebben a folyamatban megtanulhatták a kitartás, az akaraterő fontosságát. Nagyon tetszett a gyerekeknek, hogy találkozhattak a Fesztiválzenekar művészeivel. Nagy örömünkre szolgált, hogy helyet adhattunk a regionális találkozó szereplőinek. Külön köszönjük, hogy iskolánkból sok gyermek végignézhette és hallgathatta a Zenevár műsorát. A legnagyobb élmény természetesen a koncert és tánc a Bazilika előtti téren. Nagyon sok szülő elkísért bennünket, volt idejük beszélgetni, ismerkedni egymással az utazás során. Osztályfőnökként én is közöttük voltam és hasznos információk birtokába jutottam egy-egy gyermekkel kapcsolatban.

Szeretnénk megköszönni, hogy 2018-ban a karcagiak, azaz a mi kis csoportunk ott táncolhatott a Bazilika előtti téren, a többi gyermekkel együtt.

Igazgató: Földváriné Simon Ilona Anna
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Takácsné Csikós Anikó

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Sajószöged

„Csodálattal néztük a műsort”

Iskolánk a tavalyi évben már sikeresek rész tudott venni ebben a csodálatos programban, melyen mind a táncot betanító pedagógus, mind a gyerekek és a kollégák nagy elismeréssel nyilatkoztak. Fantasztikus élményt kapott mindenki egyaránt és szeretnénk ismét ezt átélni egy másik csoporttal, hogy még több gyermek ismerje meg ezt a világot is. Szükség van ezekre a programokra, hiszen nagyon sok gyermek (felnőtt) még nem tudott eljutni akár Magyarország fővárosába sem, komolyzenei koncertre sem.

Tapasztalat alapján mondom, a tavalyi évben láttam a felnőtteket is, hogy milyen csodálattal hallagaták és nézték a műsort. Ezt szeretnénk még látni.

Amit tudni kell rólunk: az iskolában 2012-től vezetették be a mindennapos testnevelés óra keretében működő heti egyszeri táncoktatást. Ez a felmenő rendszer lehetőséget biztosított minden gyermek számára, hogy bepillantást nyerjen a tánc mozgás világába. A farsangi táncok mellett plusz értékekhez jutottak, melyeket majd később tudnak kamatoztatni. Már sikerült Országos Minősítő versenyen is részt vennünk, és ez az újfajta konstrukció a zene és a tánc vonatkozásában a gyerekek életében egy még nagyobb minőségi fejlődés és motivációs lehetőség lenne.

Intézményvezető: Hajdu Hajnalka
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Katlanné Jakab Andrea

Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola

Igazgató: Velki Róbertné
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Hegedűs Gergő Máté

Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Egy emberként jelentkeztek!

A Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 4 település (Aranyosapáti, Lövőpetri, Nyírlövő, Pap) iskolájának társulásából jött létre. Ezek a falvak Magyarország hátrányos térségében találhatók. A székhely intézményben ebben a tanévben 125 tanuló jár. A tehetséggondozásnak és a felzárkóztatásnak köszönhetően a 8. osztályosok 100 %-a tovább tanul a járás valamely középiskolájába. Büszkék vagyunk arra, hogy sok egykori diákunk szerez főiskolai vagy egyetemi diplomát.

Az általános iskolai képzés mellett lehetőséget biztosítunk művészeti iskolák számára, hogy az intézményünkben működjenek. Így a diákjaink választhatnak a zenei, tánc és a képzőművészeti képzések közül. Elmondhatom, hogy szinte minden tanulónk részesül valamilyen művészeti oktatásban. Szívesen járnak ezekre az órákra. Amikor felmerült a lehetősége annak, hogy egy csoporttal bekapcsolódhatunk a Tértánckoncert 2018-as rendezvényébe a 4. osztályosok egy emberként jelentkeztek a próbákra. A próbákat egy óriási élmény követte Budapesten a koncert és a fellépés, amely meghatározó tapasztalása lett a diákjainknak, azóta is több alkalommal büszkén meséltek az ott átéltekről. Szeretnénk a következő évben is részt venni ebben a nagyszerű kezdeményezésben az iskolánk tanulóival.

Intézményvezető: Barta András

Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Nyírlövői Tagiskolája

A csillogó szemekért

A 2018/2019. tanévben nyolc tanulócsoport működik, évfolyamonként egy osztály- az elsőnegyedik osztály összevont osztályként, második osztály nem indult, egy napközis és egy tanulószobai csoport. A beiskolázási körzetben élő családok szociális, kulturális és anyagi helyzete egymástól nagymértékben eltér, azért nevelő és oktató munka ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, de kiemelt feladat a tehetséges, jó képességű tanulók fejlesztése is. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentésére a tantárgyankénti segítségnyújtás és felzárkóztatás és a délutáni foglalkozások nyújtanak a tagintézményben segítséget a tanulóknak. Az oktató-nevelő munka légköre és módszertani sokszínűsége lehetőséget ad a sikerorientált attitűd kialakulására, a magas – és következetesen érvényesített – követelmények megvalósítására az értelmes rend szabályai mentén.

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. Iskolánk befogadó iskola, így kiemelt célunk tanulóink inkluzív szemléletének kialakítása.

A rendezvény és a felkészülés hosszú folyamata mérföldkő lehet e nemes cél eléréséhez vezető úton, hiszen a TérTáncKoncert nemcsak a zenéről és a közös táncról szólt, hanem az egymás iránt érzett felelősségről, toleranciáról és tiszteletről is. Örülünk, hogy részt vehettünk ezen a nagyszerű kezdeményezésen, amely ezernyi élményt, csodás pillanatot okozott gyermekeinknek. Közösen dolgoztak egy célért hónapokon át, aminek az eredményét már közösségként élvezhették. Hiszünk benne, hogy a zene és a közös tánc különleges kapcsolatot épített a résztvevők között, összefogásra, az egymásra való odafigyelésre ösztönözött, tanított. A heti táncpróbák mellett regionális találkozókon vettünk részt, és alkalom adódott a Fesztiválzenekar művészeivel való találkozásra, közelebb hozva a gyerekeket a klasszikus zenéhez. Szeretnénk az idei tanévben is részesei lenni ennek az élménynek, köszönettel és hálával fogadnánk a részvétel lehetőségét.

„Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet… Ha szemükbe nézünk, ugyanazt a sugárzást érezzük, ugyanazt olvassuk ki belőlük: itt vagyok, faragj az évek során embert belőlem…” (Várady J.)

Egy TérTáncKoncerten való részvétel lehetősége életre szóló élmény és nagyban hozzájárul a csillogó szemű gyermekek óhajának teljesítéséhez.

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Kovácsné Kovács Tímea, Bartáné Machalek Viktória

Pécsi Református Kollégium Drávafoki Csikesz Sándor Általános Iskola

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Pintér Mesi (Emese)

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

A szeretet és az emberség nyelvén

A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Pest megyében található, Budapesttől kb. 25 km távolságra. Jelenleg 506 tanuló jár hozzánk, nemcsak Szigethalomról, hanem a környező közelebbi településekről is. A 24 osztályban átlagosan 22-24 fő tanul, de ez a létszám a felső tagozatra sok esetben lecsökken.

Az alsó tagozaton 6 napközis, felső tagozaton két tanulószobás csoport működik. Tanórákon kívül különféle szakkörökre járhatnak a gyerekek: futball, floorball, rajz, informatika és angol.

Intézményünk több éve már, hogy büszkélkedhet az „Örökös Ökoiskola” és a „Virágos Iskola” címmel, amihez legutóbb a „Boldog Iskola” cím is „csatlakozott”. Emellett az Oktatási Hivatal Bázisintézményei közé is tartozunk, ami azt jelenti, hogy kiemelt szerepe van a matematika és informatika tantárgyak oktatásának, illetve az ezekkel kapcsolatos oktató munkának.

2004 óta integráltan tanítjuk a különféle nehézséggel küzdő diákokat. Az évek előrehaladtával sajnos mi is tapasztaljuk, hogy egyre nő az SNI-s, BTM-s, ADHD-s papírral rendelkezők száma, illetve már az autisztikus tünetekkel rendelkezők is többen vannak. Ezért rendkívül fontos szerepe van a fejlesztő pedagógusnak, aki személyre szabottan foglalkozik ezekkel a nebulókkal. Mindemellett minden osztályban (felső tagozaton évfolyamban) van felzárkóztató óra is, amivel a lassabban haladókat próbáljuk segíteni. A fejlesztést logopédus és gyógytestnevelő is segíti ugyan, de a létszámok nagysága miatt sokszor ez is nehézségekbe ütközik.

Iskolánk a TérTáncKoncert programmal 2016 őszén találkozott először, amikor a kiváló néptáncos és táncpedagógus, Dénes Zsolt felhívta rá figyelmünket. Mivel én is a tánc, a zene „szerelmese vagyok”, gondolkodás nélkül elfogadtam a lehetőséget, hogy koordináljam a számomra akkor még teljesen ismeretlen kezdeményezést. Ezt azóta sem bántam meg…, sőt…! Nem is sejtettem, hogy mi mindenre lesz képes ez az egész „rendszer”.

Az ötlet, hogy a különböző földrajzi és társadalmi helyzetből jövő gyerekek közelebb kerüljenek a klasszikus zenéhez, tánchoz, már önmagában is rendkívüli, de az, hogy ezzel párhuzamosan egy olyan csapat dolgozik, mint a DIA tagjai, abszolút felteszi az i-re a pontot.

Mindezt a gyerekeken is lehet látni. A program minden részlete pozitív hatással van rájuk mind testileg, mind szellemileg, és közel sem utolsó sorban, erkölcsileg. Kétszer lehettünk már tagjai ennek a projektnek, és mindkét időszakban voltak mélységek és magasságok. Sokszor nem volt egyszerű, de mégis fantasztikus volt átélni, ahogy a gyerekek a közös cél, a közös élmény, a kialakult barátságok miatt bátorítják egymást és nem hagyják, hogy a másik „elvesszen”, feladja. Hihetetlen, de ilyen érzéseket a hollókői táborokban is átélhettük. Az egymás számára idegen fiatalok mindenféle utasítás nélkül, a szeretet és az emberség „nyelvén” segítették egymást, ha kellett, együtt táncoltak és fakadtak dalra, vagy csak egyszerűen megvitatták az Élet nagy dolgait. Amit azóta is tesznek…

Mindkét évben megvoltak a mi kis „CSODÁINK”….!

Igazgató: Egyed Jolán
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Bognár Orsolya

Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Hogy újra csodát lássunk

Jelentkeztünk, -vártunk, megkaptuk,- megijedtünk, elkezdtük, -lelkesedtünk, megtanultuk,-elfáradtunk.
Utaztunk -korán keltünk, találkoztunk,-ismerkedtünk, kirándultunk- barátkoztunk,
főpróbáztunk,-elámultunk,
Felléptünk,- izgultunk, de este- buliztunk, történeteket hallgattunk,-érzelmileg gazdagodtunk…….
Táborozni- próbálkoztunk, mindenben benne voltunk, sok programot – kipróbáltunk, ajándékot is gyártottunk,
zenéltünk és koncerteztünk, tábortűznél melegedtünk, szomorúan elköszöntünk,…
..DE a jövőt tervezgetjük,
Új barátokat, hogy szerzünk,
Kérjük így a szervezőket ,
hogy minket új élménnyel,
és eséllyel megengedve, buzdítsanak részvételre,
mi már erre készen vagyunk, remélve hogy lesz új nyarunk,
Új és régi ismerőssel,
na és persze új „dancing-gel”
levelüket várva -várjuk,
Hogy újra csodát lássunk…

Intézményvezető: Hok Csaba
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Markovicsné Szabó Enikő, Komlósné Oláh Mária